Søknad om båtplass og innmelding
Søker er kjent med at søknad om båtplass kan avslås av Kvernevik Båtforeningen uten videre begrunnelse.
Videre forplikter søker seg, hvis han/hun blir tildelt båtplass, å overholde betalingsfrister, samt å innrette
seg etter Kvernevik Båtforening`s til enhver tids gjeldene Reglement og Satser.
Medlemmer som ikke overholder dette kan ekskluderes og bortvises av Styret i Kvernevik Båtforening.

Medlem
  • Ja
  • Nei
  • Ja
  • Nei
  • Dykking
  • Tømmermann
  • Elektriker
  • Rølegger
  • Sveising
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.